Id-dar > Aħbarijiet > Il-kontenut

tag mir tal- ie miksija ma jistax jintu a ta t il-kondizzjonijiet li ejjin:

(1) kull kon entrazzjoni u kull temperatura tal-HF ma jistg ux jkun re istenti g all-korru joni;

(2) a idu fosforiku: il-kon entrazzjoni ta 'aktar minn 30%, temperatura og la minn 180 Shan meta l-korru joni hija b'sa itha;

(3) Hydrochloric acid: kon entrazzjoni 10-20, temperatura huwa akbar minn 150 Shan, korru joni huwa b'sa tu;

(4) Sulf a idu uriku: kon entrazzjoni 10-30, temperatura og la minn 200 Shan ma jistg ux jifil u korru joni;

(5) Lye: l-ph hija akbar minn jew ugwali g al 12, it-temperatura hija og la minn 100 Shan, ma tistax jifil u korru joni.

Ir-re istenza g all-korru joni ta 'tag mir ie miksija hija bba ata fuq il-kuntatt ta' l-inforra tal- ie bil-mezz biex jifforma saff ta 'silikone-ossi nu film protettiv li ma t allix l-midja mill jikkorrodi-tank. Meta l-kuntatt ie miksija bil-likwidu alkali, il-wi ma jistg ux jikkostitwixxu silikon-ossi nu film protettiv, li jirri ulta fi ero joni fond kontinwu ta 'lye fis-saff tal- ie , u l-og la kon entrazzjoni alkali, l-og la temperatura tal-grad ta' ero joni huwa akbar. Is-soluzzjoni alkali Stat tog lija g andu l-abbiltà ero joni akbar.