Id-dar > Aħbarijiet > Il-kontenut

Kif To Buy ie miksija j awwad

Buy mixer g andhom jag tu attenzjoni g all-punti li ejjin:.

(1) G andna jixtru prodotti manifatturati minn impri i bi produzzjoni li enza

(2) Id-daqs tal-a itatur g andhom jikkonformaw mal- ti ijiet tal-istandard pre enti: il-bright wi ie miksija, formazzjoni wi por ellana, inqas i attjar konkavi-konvessi u vojta, b al tra i li jiffurmaw il-parti weldjatura g andha l-ebda bump ovvju.

(3) g all-affidabilità issi illar tal-og la r EKWI ITI ta 'tag mir, preferibbilment mill-fornitur si ill mekkani i biex jixtru blender, minnu biex ti i gurata l-si ill mekkani i affidabbli.